Please select a gallery.
Bulgarian (Български)
English
Разширителен съд за диатермично масло и комин от INOX на газов котел за диатермично масло -
Събирателен р-р и разширителен съд за диат.масло, комин от INOX на газов котел за диат. масло --
Вентилационни инсталации на машина за дълбок печат - -
Част от инсталация за диат. масло на машина за дълбок печат - -
Маслопроводи с обезвъздушител и компенсатор - -
Захранващ газопровод P=4 bar -
Топловъздушен отоплител BLOWTHERM IH/AR 100 за външен монтаж - ПГСС - гр. Карнобат
Топловъздушен отоплител BLOWTHERM IH/AR 100 за външен монтаж - поглед от физкултурен салон - ПГСС - гр. Карнобат
Компресиран метан ГРП 200/0,1 bar q=80 nm3/h -
База
База
Нивопоказателни колонки с ниворегулатор LS4-PE -
Нивопоказателни колонки с ниворегулатор LS4-PE -
Котелна централа с парен котел ПК2 -
Котелна централа с парен котел ПК2 -
Ремонт на задна камера на котел КМ12 - Топлофикация
Ремонт на задна камера на котел КМ12 - Топлофикация
Ремонт на задна камера на котел КМ12 - Топлофикация
Ремонт на задна камера на котел КМ12 - Топлофикация
Топлообменници от оребрени тръби за пара и вода - приложение в сушилни камери
Топлообменници от оребрени тръби за пара и вода - приложение в сушилни камери
Топлообменници от оребрени тръби за пара и вода - приложение в сушилни камери
Топлообменници от оребрени тръби за пара и вода - приложение в сушилни камери
Деаераторна уредба -

< 123 >
Visits: Total:56188 Today:17Photo Gallery powered by TinyWebGallery 1.8  | Help